EMT2226 - Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş


2017-2018 Bahar Dönemi
Çarşamba 13.25 - 15.05 (NO)
Çarşamba 19.50 - 21.30 (IO)
Derslik/Laboratuvar: C106

Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
NOT: Dönem içerisinde 20 puan üzerinden bir kısa sınav yapılacak ve alınacak puan final sınav puanına eklenecektir.

Duyurular ve ders notlarının paylaşımı bu web sayfasından yapılacaktır. Her hafta derse gelmeden önce kontrol edilmeli ve gerekirse çıktı/fotokopi alınarak gelinmelidir.

Ders Notları
Slayt 1 - Ders Planı, Değerlendirme Kriterleri, Yararlanılacak Kaynaklar

Slayt 2 - Programlamaya Giriş, Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, String Sınıfı Özellikleri, Klavyeden Veri Girişi, Çalışma Soruları

Slayt 3 - If ve Switch Koşulları, Mantıksal Operatörler, Fonksiyon Çağırma, Değer Döndürme, Rassal Sayı Üretme

Slayt 4 - Tek ve Çok Boyutlu Diziler, Dizilerde Arama

İndir - Program Kodları-1

Vize Sınav Soruları ve Cevapları (23.03.2018)

İndir - Program Kodları-2 (Metod Çağırma Uygulamaları-devam, Tek Boyutlu Diziler)

İndir - Program Kodları-3 (Tek Boyutlu Diziler-devam)

İndir - İki Boyutlu Diziler Program Kodu

Uygulama Ödevi - Çok Boyutlu Diziler

Slayt 5 - Dizilerde Sıralama - Selection Sort Algoritması (Prof. Dr. Timur Karaçay)

İndir - Program Kodları-4 (Selection Sort Algoritması, Boyutu ve Elemanları Klavyeden Alınan Bir Dizinin Sıralanması)

Final Sınav Soruları ve Cevapları (17.05.2018)Yararlanilacak Kaynaklar:

  • Java ile Programlama, 3. Baskı
    Timur Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2016
  • Örneklerle Pratik Java, 2. Baskı
    Mustafa Dikici, Seçkin Yayıncılık, 2013
  • NetBeans ve Eclipse Eşliğinde JAVA 8
    Memik Yanık, Seçkin Yayıncılık, 2017

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey
Tel: +902666121194 (Ext. 6402), Email: ikucukkoc [at] gmail.com,Website: ikucukkoc.baun.edu.tr