ENM5220 - Nesne Yönelimli Programlama


Degerlendirme Kriterleri:
Değerlendirme için proje hazırlanacak ve final sınavlarından önce sunumu gerçekleştirilecektir.

Slayt 1: C# Kontrol Yapıları, Döngüler, Diziler, Metotlar

Slayt 2: C# Form Araçları

Slayt 3: C# Form Uygulama Örnekleri

C# Kod-Yeni Form Oluşturma

C# Kod-Alan-Hacim Hesapla

C# Kod-Stok Hareketleri

C# Kod-Radyo Uygulaması

C# Kod-Bilet Satış

C# Kod-Regresyon

C# Kod-Malzeme Kayıt (MSSQL-Veritabanı)

C# Kod-Pareto Analizi (MSSQL-Veritabanı)Yararlanılacak Kaynaklar:

  • C# Eğitim Kitabı 2. Baskı, Murat Yücedağ, Dikeyeksen Yayınları, 2019
  • C# ile Programlamaya Giriş (Örnek 314 Uygulama ile), Timur Karaçay, Aybar Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2016
  • Örneklerle Algoritma ve C# Programlama, Erhan Arı, Seçkin Yayıncılık, 2020
  • C# Ders Notları, YMT218 Nesne Tabanlı Programlama, Fırat Üniversitesi (Erişim Tarihi 29 Ekim 2019)
  • C# Programlama Ders Notları, Dr. Serkan Dişlitaş, Hitit Üniversitesi (Erişim Tarihi 29 Ekim 2019)

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey
Tel: +902666121194 (Ext. 6407), Email: ikucukkoc [at] gmail.com,Website: ikucukkoc.baun.edu.tr