BIL1202 - Algoritma ve Programlamaya Giriş


Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
Duyurular ve ders notlarının paylaşımı bu web sayfasından yapılacaktır. Derse gelmeden önce kontrol edilmeli ve gerekirse çıktı/fotokopi alınarak gelinmelidir.Ders Notları

Birleştirilmiş Notlar - Çıktı Alınabilir!

Ders Notları (Tüm Haftalara Ait Slaytlar)

Java Kodlar - W11 (9 Nisan 2018)

Java Kodlar - W12_2 (22 Nisan 2019)

Java Kodlar - W12 (16 Nisan 2018)

Java Kodlar - W13_2 (29 Nisan 2019)

Java Kodlar - W13 (30 Nisan 2018)

Java Kodlar - W14_2 (6 Mayıs 2019)

Java Kodlar - W14 (7 Mayıs 2018)

Java Yaz Okulu Uygulamalar İlk Ders (25 Temmuz 2018)

Java Yaz Okulu Uygulamalar İkinci Ders (1 Ağustos 2018)

-- Makale: O Elmayı Isıran Adam: Alan Turing

Örnek Vize Sınav Soruları ve Cevapları (19 Mart 2019)

Önek Final Sınav Soruları ve Cevapları (16 Mayıs 2019)

Ders Konuları

 1. Giriş, değerlendirme kriterleri, yararlanılacak kaynaklar, içerik
 2. Temel kavramlar (bilgisayarın çalışma prensibi, sayı sistemleri, mantıksal ifadeler ve aritmetik işlemler vs.), algoritmaların gelişimi
 3. Algoritma geliştirmek, satır kod, sayaç yapıları, koşul/karar durumları
 4. Akış diyagramı ve çoklu koşul yapıları
 5. Sözde kod, satır algoritmalardan ve akış diyagramlarından sözde kod oluşturma
 6. Temel algoritma örnekleri, genel uygulamalar
 7. Akış diyagramlarından kodlamaya geçiş, Java programlama dili ve özellikleri
 8. Vize Haftası
 9. Vize Haftası
 10. Java program geliştirme uygulamaları, veri giriş/çıkış işlemleri
 11. Tek boyutlu diziler ve uygulamalar
 12. İki ve daha çok boyutlu diziler ve uygulamalar
 13. Sıralama algoritmaları (seçme, kabarcık, araya eklemeli, hızlı, buble sort, quick sort, insertion sort vs.)
 14. Arama algoritmaları (doğrusal, atlamalı, ikili, enterpolasyon vs.)
 15. Sıralama algoritmaları

Yararlanılacak Kaynaklar:
 • Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, 13. Baskı
  Fahri Vatansever, Seçkin Yayıncılık, 2017
 • Algoritma: Uygulamalı Algoritma Klavuzu, 5. Baskı
  Kadir Çamoğlu, KODLAB, 2011
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş, 6. Baskı
  Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın, 2016
 • Java ile Programlama, 3. Baskı
  Timur Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2016

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey
Tel: +902666121194 (Ext. 6402), Email: ikucukkoc [at] gmail.com,Website: ikucukkoc.baun.edu.tr