BIL1202 - Algoritma ve Programlamaya Giriş


Dersin Amacı:
Öğrencilerin temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bir problemle karşılaştıklarında bu temel yapıları kullanarak algoritmalar tasarlayabilme ve bu algoritmaları yapısal bir programlama dili ile gerçekleştirebilme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)

Duyurular ve ders notlarının paylaşımı bu web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca önceki yıllarda geliştirilen bazı programlara ait kod örneklerini de yine bu sayfada bulabilirsiniz.Ders Notları

Birleştirilmiş Notlar - Çıktı Alınabilir! - Güncelleme: 12.02.2024

Tüm Haftalara Ait Slaytlar - Güncelleme: 12.02.2024

Java Kodlar - W11

Java Kodlar - W12_2

Java Kodlar - W12

Java Kodlar - W13_2

Java Kodlar - W13

Java Kodlar - W14_2

Java Kodlar - W14

Java Yaz Okulu Uygulamalar İlk Ders

Java Yaz Okulu Uygulamalar İkinci Ders

-- Makale: O Elmayı Isıran Adam: Alan Turing

Ders Konuları

 1. Giriş, değerlendirme kriterleri, yararlanılacak kaynaklar, ders planı, temel kavramlar
 2. Algoritmaların sınıflandırılması, algoritma geliştirmek
 3. Satır kod, sayaç yapıları, koşul/karar durumları
 4. Akış diyagramı ve çoklu koşul yapıları
 5. Sözde kod, satır algoritmalardan ve akış diyagramlarından sözde kod oluşturma
 6. Temel algoritma örnekleri, genel uygulamalar
 7. Akış diyagramlarından kodlamaya geçiş, Java programlama dili ve özellikleri
 8. JAVA ile Programlamaya giriş, değişkenler
 9. Basit koşul yapıları, If-Else, Switch-Case
 10. Veri giriş/çıkış işlemleri
 11. Döngüler (For, While, Do-While)
 12. Tek boyutlu diziler ve uygulamalar
 13. İki ve daha çok boyutlu diziler ve uygulamalar
 14. Sıralama algoritmaları (seçme, kabarcık, araya eklemeli, hızlı, buble sort, quick sort, insertion sort vs.)
 15. Java program geliştirme uygulamaları

Yararlanılacak Kaynaklar:
 • Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, 13. Baskı
  Fahri Vatansever, Seçkin Yayıncılık, 2017
 • Algoritma: Uygulamalı Algoritma Klavuzu, 5. Baskı
  Kadir Çamoğlu, KODLAB, 2011
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş, 6. Baskı
  Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın, 2016
 • Java ile Programlama, 3. Baskı
  Timur Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2016

View My Profile On

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey