EME3121 - Üretim Planlama ve Kontrolü Ders NotlarıDegerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)

Ders notları ve materyaller buradan erişime sunulacaktır. Duyuruların size ulaşması için OBS'deki email adresinizin güncel olduğundan emin olunuz.

Ders Planı

 • 1. Hafta: Giriş, Değerlendirme Kriterleri, Ders Planı
 • 2. Hafta: Üretim Sistemleri ve Üretim Yönetimi
 • 3. Hafta: Talep Tahmini
 • 4. Hafta: Malzeme Yönetimi, Çok Ölçütlü ABC Analizi
 • 5. Hafta: Toplu Üretim Planı - Tablo Yöntemi
 • 6. Hafta: Toplu Üretim Planı - Transportasyon Modeli
 • 7. Hafta: Toplu Üretim Planı - Transportasyon Modeli
 • 8. Hafta: Toplu Üretim Planı - Doğrusal Programlama
 • 9. Hafta: Ana Üretim Çizelgeleme ve Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
 • 10. Hafta: MRP (Devam), Parti Büyüklüğü Belirleme
 • 11. Hafta: Stok Kontrol
 • 12. Hafta: Kapasite Planlama
 • 13. Hafta: Montaj Hattı Dengeleme
 • 14. Hafta: Çizelgeleme

Ders Notları

Birleşik Ders Notları (Tüm Haftaların Slaytları Dahil) Güncellendi: 23 Aralık 2019

MODI Yöntemi Anlatımı (Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-w2z3MVTcQA)

Ara Sınav Soruları (15 Kasım 2018)

Final Sınav Soruları (8 Ocak 2019)

Ara Sınav Soruları (5 Kasım 2019)Yararlanılacak Kaynaklar:
 • Üretim Planlama ve Kontrol, 3. Baskı
  Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, İrfan Yayıncılık, 2017
 • Üretim Planlama ve Kontrol, 2. Baskı
  Gönül Yenersoy, Papatya Yayıncılık, 2015
 • Üretim Planlama Kontrol ve Bütünleştirme, 2. Baskı
  Ramazan Yaman, Nobel Yayıncılık, 2017
 • Endüstriyel Üretim Planlama ve Kontrol
  Emin Gündoğar, Nobel Yayıncılık, 2017

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey
Tel: +902666121194 (Ext. 6402), Email: ikucukkoc [at] gmail.com,Website: ikucukkoc.baun.edu.tr