EMM3115 - İleri Programlama


Değerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
NOT: Final puaninin %30'u dönem içinde yapılacak olan projeden alınacaktır.

Bu derste öğrenilecek olan dil C# ve kullanılacak yazılım Visual Studio (2019 veya üzeri sürüm)'dur. Ders notları ve materyaller buradan erişime sunulacaktır.

Haftalık Notlar

Slayt 1: C# Console

Slayt 2: C# Forms Tasarım Araçları

Slayt 3: C# Forms Uygulama Örnekleri

-- C# Arayüz Geliştirme 1: Form, Button, Label, MessageBox, Checkbox, Textbox, Panel (23 Ekim 2019

-- C# Arayüz Geliştirme 2: RadioButton, GroupBox, Formlar Arasında Geçiş (30 Ekim 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme Vize: Geçme Notu Kontrolü (2 Kasım 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 3-1: Combobox (20 Kasım 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 3-2: Listbox (20 Kasım 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 4: Listview (Stok Hareketleri) (27 Kasım 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 5: Regresyon Analizi-Talep Tahmini (4 Aralık 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 6: Veritabanı Kaydetme ve Görüntüleme (18 Aralık 2019)

-- C# Arayüz Geliştirme 6: Veritabanı Silme ve Düzeltme (25 Aralık 2019)Başlıca Kaynaklar:

C# Eğitim Kitabı
Murat Yücedağ
Dikeyeksen Yayınları, 2. Baskı

C# ile Programlamaya Giriş
Timur Karaçay, Aybar Karaçay
Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı


Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey