ENM5223 - Endüstri Mühendisliğinde İleri Programlama Uygulamaları


Degerlendirme Kriterleri:
Değerlendirme için proje hazırlanacak ve final sınavlarından önce sunumu gerçekleştirilecektir.

Slayt 1: C# Kontrol Yapıları, Döngüler, Diziler, Metotlar

Slayt 2: C# Form Araçları

Slayt 3: C# Form Uygulama Örnekleri

C# Kod-Yeni Form Oluşturma

C# Kod-Alan-Hacim Hesapla

C# Kod-Stok Hareketleri

C# Kod-Radyo Uygulaması

C# Kod-Bilet Satış

C# Kod-Stok Hareketleri (Basit)

C# Kod-Regresyon

C# Kod-Malzeme Kayıt (MSSQL-Veritabanı)

C# Kod-Pareto Analizi (MSSQL-Veritabanı)Yararlanılacak Kaynaklar:

  • C# Eğitim Kitabı 2. Baskı, Murat Yücedağ, Dikeyeksen Yayınları, 2019
  • C# ile Programlamaya Giriş (Örnek 314 Uygulama ile), Timur Karaçay, Aybar Karaçay, Seçkin Yayıncılık, 2016
  • Örneklerle Algoritma ve C# Programlama, Erhan Arı, Seçkin Yayıncılık, 2020
  • C# Ders Notları, YMT218 Nesne Tabanlı Programlama, Fırat Üniversitesi (Erişim Tarihi 29 Ekim 2019)
  • C# Programlama Ders Notları, Dr. Serkan Dişlitaş, Hitit Üniversitesi (Erişim Tarihi 29 Ekim 2019)

View My Profile On

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey