EMM4208 - Montaj Hattı Tasarımı ve Analizi


Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
NOT: Final sınav puanının 30 puanlık kısmı dönem içerisinde yapılacak olan uygulama projesinden alınacaktır. Projeler maksimum 3 kişilik gruplar halinde yapılabilir.

Duyurular OBS üzerinden yapılacaktır. O yüzden OBS'deki email adresinizin doğru ve güncel olduğundan emin olunuz.

Ders Notları ve Programlar

Birleştirilmiş Notlar (Bu bağlantıdan Tüm Notları Çıktı Alabilirsiniz)

Ders Notları (Tüm Haftalara Ait Slaytlar)

--- GAMS Kurulumu ve Kullanımı - Basit Örnekler

--- Tutorial 1, GAMS-LINGO Kodlari ve Sezgiseller

--- Tutorial 2, GAMS Kodları U-tipi, Karışık Modelli

--- Tutorial 3, GAMS Kodları Karışık Modelli

MHD Uygulama Örnekleri

Proje Rapor Formatı (Excel Dosyasi Eklendi)

Lingo 16.0 Student Version

Sezgiseller-IK v1.1

Ders Konuları

 1. Ders planı, Değerlendirme Kriterleri, Yararlanılacak Kaynaklar, Üretim Sistemlerinin Gelişimi, Montaj Hatlarının Tarihçesi
 2. Montaj Hattı Kavramı, Dengelemenin Önemi, Terminoloji ve Temel Hesaplamalar (Öncelik İlişkileri Diyagramı, Çevrim Zamanı, Üretim Hızı, Denge Kaybı, Hat Etkinliği), Örnekler
 3. Düzgünlük İndeksi, Kuramsal Etkinlik, Sıra Kuvveti ve Esneklik Oranı, Montaj Hattı Dengeleme Problemlerinin Sınıflandırılması
 4. Özel Kısıtlar/Durumlar, Paralel İstasyonlar (Örnek), Tek Modelli Düz Montaj Hattı Dengeleme Problemi, Matematiksel Modelleme
 5. En Erken ve En Geç İstasyon Hesaplamaları, Tip-I Montaj Hattı Dengeleme Adımları, MHD Problemlerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler, "Enumeration" Metodu
 6. Sezgisel Algoritmalar, En Büyük Aday Kuralı (Largest Candidate Rule - LCR), Immediate Update First Fit (IUFF), Pozisyon Ağırlığı Yöntemi (Ranked Positional Weight Method -RPWM), Comsoal
 7. Tek Modelli U-tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi, Matematiksel Modelleme
 8. Vize Haftası
 9. Vize Haftası
 10. Sırala ve Ata Yöntemi, Karışık Modelli Düz Montaj Hattı Dengeleme Problemi
 11. GAMS ve Sezgisel Program Üzerinden Çözüm Uygulamaları
 12. MHD Uygulama Örnekleri
 13. Proje Çalışması ve Sunumu
 14. Proje Çalışması ve Sunumu

Yararlanılacak Kaynaklar

Montaj Hattı Planlama
Modelleme ve Optimizasyon
İbrahim KÜÇÜKKOÇ

Nobel Akademik Yayıncılık, Ekim 2020
https://www.nobelyayin.com/kitap_16351.html

Montaj Hatti Dengeleme Ders Notlari
Prof. Dr. Yakup Kara, Selcuk Univ.
http://goo.gl/Uccn8S
Modelling and Solving Mixed-model Parallel Two-sided Assembly Line Problems
Doktora Tezi, University of Exeter, 2015-08-20
Ibrahim Kucukkoc
http://hdl.handle.net/10871/18917

Assembly Line Design
The Balancing of Mixed-Model Hybrid Assembly Lines with Genetic Algorithms
Brahim Rekiek, Alain Delchambre
http://www.springer.com/gp/book/9781846281129

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey