EMM4129 - Çizelgeleme


2017-2018 Güz Dönemi
Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
NOT: Final puaninin %20'si donem icinde yapilacak olan mini projeden alinacaktir.

Ders notlari ve materyaller buradan erisime sunulacaktir.

Ders Notları
Slayt 1 - Ders Planı, Değerlendirme Kriterleri, Yararlanılacak Kaynaklar, Çizelgelemeye Giriş

Slayt 2 - Gantt Diyagramı, Tek Makine Çizelgeleme, Öncelik Kuralları (FCFS, SPT, LPT, EDD), WSPT

Slayt 3 - Moore Algoritması, Öncelik Kısıtları, Lawler Algoritması, Öne Geçmeli Durum

-- Download GAMS - Tek Makine Çizelgeleme (Min F)

-- Download - Lekin2010 v3.3 developed by M. Pinedo, A. Feldman at New York University

-- Download - Introduction to LEKIN

Slayt 4 - Paralel Makine Çizelgeleme (Öne Geçmeli/Geçmesiz Durum, Aynı/Farklı Hızdaki Makineler)

Vize Sınav Soruları (20.11.2018)

Slayt 5 - Akış Tipi Atölyelerde Çizelgeleme (Johnson Algoritması, Palmer Sezgiseli, CDS Algoritması, NEH Algoritması)

Slayt 6 - Atölye Tipi Çizelgeleme & Shifting Bottleneck Sezgiseli

Lab - Lekin Uygulaması Shifting Bottleneck SezgiseliGeçmiş Sınav Soruları

Vize Sınav Soruları (31.10.2017)

Final Sınav Soruları ve Cevapları (28.12.2017)Yararlanilacak Kaynaklar:

İş Sıralama ve Çizelgeleme Ders Notları
Prof. Dr. Huseyin Basligil
http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/basligil/course/viewCourse/id/461
Üretimde Sıralama ve Çizelgeleme Ders Notları
Yrd. Doc. Dr. A. Ayca Supciller
Principles of Sequencing and Scheduling
Kenneth R. Baker, Dan Trietsch
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470391650.html

Download Numerical ExamplesAlgorithms_for_Sequencing_and_Scheduling
Ibrahim M. Alharkan

Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, Second Edition
Dileep R. Sule
https://www.crcpress.com/Production-Planning-and-Industrial-Scheduling-Examples-Case-Studies-and/Sule/p/book/9781420044201

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey
Tel: +902666121194 (Ext. 6402), Email: ikucukkoc [at] gmail.com,Website: ikucukkoc.baun.edu.tr