EMM4129 - Çizelgeleme


Degerlendirme Kriterleri:
Vize (%40), Final (%60)
NOT: Final puanının %30'u dönem icinde yapılacak olan projeden alınacaktır.

Duyuruların size ulaşması için OBS'deki email adresinizin güncel olduğundan emin olunuz.

Ders Planı

1. Hafta: Ders Planı, Değerlendirme Kriterleri, Yararlanılacak Kaynaklar, Çizelgelemeye Giriş
2. Hafta: Notasyon, Gantt Diyagramı, Performans Ölçütleri, Tek Makine Çizelgeleme, Öncelik Kuralları (FCFS, SPT, LPT, EDD)
3. Hafta: Tek Makine Çizelgeleme (devam), Kritik Oran, WSPT, Moore Algoritması, Öncelik Kısıtları (Lawler Algoritması), Öne Geçmeli Durum
4. Hafta: Paralel Makine Çizelgeleme
5. Hafta: Öncelik Kısıtlı Paralel Makine Çizelgeleme
6. Hafta: Farklı Hızdaki Paralel Makinelerin Çizelgelenmesi (Öne Geçmeli Durum)
7. Hafta: Lab - Matematiksel Modelleme ve LEKIN (Tek Makine ve Paralel Makine Çizelgeleme)
- ARA SINAVLAR
8. Hafta: Sınav Sorularının Çözümü
9. Hafta: Akış Tipi Atölyelerde Çizelgeleme (Johnson Algoritması, Palmer Sezgiseli)
10. Hafta: Akış Tipi Atölyelerde Çizelgeleme (CDS Algoritması, NEH Algoritması)
11. Hafta: Atölye Tipi Çizelgeleme & Shifting Bottleneck Sezgiseli
13. Hafta: LEKIN Uygulamaları & Proje
13. Hafta: Matematiksel Modelleme & Proje
14. Hafta: Proje Sunumu

Ders Notları

Birleşik Ders Notları - Çıktı Alınabilir (28.11.2019)

-- Download GAMS - Tek Makine Çizelgeleme (Min F)

-- Download GAMS - Tek Makine Çizelgeleme (Min Total Tardiness)

-- Download GAMS - Paralel Makine Çizelgeleme (Min Cmax)

-- Download - Lekin2010 v3.3 developed by M. Pinedo, A. Feldman at New York University

-- Download - Introduction to LEKIN

Lab #2 - Lekin Uygulaması Shifting Bottleneck Sezgiseli

Lab #3 - Akış Tipi ve Atölye Tipi Çizelgeleme için Matematiksel Modeller

-- Download GAMS - Akış Tipi Çizelgeleme (Min Cmax)

-- Download GAMS - Atölye Tipi Çizelgeleme (Min Cmax)Yararlanilacak Kaynaklar:

İş Sıralama ve Çizelgeleme Ders Notları
Prof. Dr. Huseyin Basligil
http://www.yarbis1.yildiz.edu.tr/basligil/course/viewCourse/id/461
Üretimde Sıralama ve Çizelgeleme Ders Notları
Yrd. Doc. Dr. A. Ayca Supciller
Principles of Sequencing and Scheduling
Kenneth R. Baker, Dan Trietsch
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470391650.html

Download Numerical ExamplesAlgorithms_for_Sequencing_and_Scheduling
Ibrahim M. Alharkan

Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, Second Edition
Dileep R. Sule
https://www.crcpress.com/Production-Planning-and-Industrial-Scheduling-Examples-Case-Studies-and/Sule/p/book/9781420044201

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey