Kaynak Kodlar


Bu web sayfası aşağıdaki kitap kapsamında geliştirilen modeller ve ek kaynakların paylaşılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur:Montaj Hattı Planlama
Modelleme ve Optimizasyon
İbrahim Küçükkoç

Ekim 2020, Nobel Yayınevi
ISBN: 978-625-406-375-6.


Sunum Dosyaları
İçerik ve Giriş Bölümü
GAMS Kodları ve Çözüm Sonuçları
Python Kodları ve Çözüm Sonuçları

Contact Details

Balikesir University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Cagis Campus, 10145, Balikesir, Turkey